Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) Autobusni kolodvor Ploče d.o.o. Ploče raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup na određeno vrijeme
poslovnih prostora na autobusnom kolodvoru u Pločama

1. POSLOVNI PROSTOR se nalazi na pored ureda za prodaju karata (površine 8,80 m2). Prostor je u vlasništvu zakupodavca, te je opremljen uredskim stolom i klima uređajem.
Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 600,00 kuna, bez PDV-a.

2. POSLOVNI PROSTOR koji se nalazi u sredini izgrađenih poslovnih prostora ukupne površine 20.55 m2 Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme s namjerom obavljanja uredske,uslužne djelatnosti ili skladišnog prostora.
Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 1500,00 kuna, bez PDV-a.
Ponude za navedeni prostor dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
Autobusni kolodvor Ploče d.o.o. Ploče
Trg kralja Tomislava 17
20340 Ploče
sa naznakom “za poslovni prostor na Autobusnom kolodvoru Ploče“.
Krajnji rok za podnošenje ponuda je do 07. listopada 2020. god
Ugovor o zakupu sklopit će se sa najpovoljnijim ponuditeljem.
Autobusni kolodvor Ploče zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude bez snošenja bilo kakve odgovornosti prema ponuditeljima.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Autobusnom kolodvoru Ploče na tel. 020 679 051, 020 677056. Svi ponuditelji bit će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 8 dana od odabira.

Autobusni kolodvor Ploče d.o.o. Ploče