Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu   (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) Autobusni kolodvor Ploče d.o.o. Ploče raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup na određeno vrijeme prostora na autobusnom kolodvoru u Pločama

  • PROSTOR se nalazi na istočnom dijelu zgrade (površine 29,00 m 2) . Prostor je u vlasništvu zakupodavca i nije opremljen.
  • Prostor daje se u zakup na određeno vrijeme s namjerom skladištenja robe.
  • Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 500,00 kuna, bez PDV-a.

Ponude za navedeni prostor dostavljaju se u zatvorenoj  omotnici na adresu:
Autobusni kolodvor Ploče d.o.o. Ploče
Trg kralja Tomislava 17
20340 Ploče

sa naznakom “za  prostor na Autobusnom kolodvoru Ploče“.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je do 09. prosinca 2022. god Ugovor o zakupu sklopit će se sa najpovoljnijim ponuditeljem. Autobusni kolodvor Ploče zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude bez snošenja bilo kakve odgovornosti prema ponuditeljima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Autobusnom kolodvoru Ploče na tel. 020 679 051, 020 677056. Svi ponuditelji bit će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 8 dana od odabira.