POSLOVNI PROSTOR se nalazi na kraju izgrađenih poslovnih prostora pored čekaonice  (površine 27 m2). Prostor je u vlasništvu zakupodavca.

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme s namjerom obavljanja uslužne djelatnosti.

Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 250 € bez PDV-a.

Ponude za navedeni prostor dostavljaju se u zatvorenoj  omotnici na adresu:

Autobusni kolodvor Ploče d.o.o. Ploče

Trg kralja Tomislava 17

20340 Ploče

sa naznakom “za poslovni  prostor na Autobusnom kolodvoru Ploče“.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je do 27. rujna 2023. god

Ugovor o zakupu sklopit će se sa najpovoljnijim ponuditeljem.

Autobusni kolodvor Ploče zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude bez snošenja bilo kakve odgovornosti prema ponuditeljima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Autobusnom kolodvoru Ploče na tel. 020 679 051, 020 677056. Svi ponuditelji bit će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

Više informacija pronađite na poveznici.