Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup na određeno vrijeme poslovnog prostora na autobusnom kolodvoru u Pločama

POSLOVNI PROSTOR se nalazi na kraju izgrađenih poslovnih prostora pored čekaonice  (površine 27 m2). Prostor je u vlasništvu zakupodavca.

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme s namjerom obavljanja uslužne djelatnosti.

Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 250 € bez PDV-a.

Ponude za navedeni prostor dostavljaju se u zatvorenoj  omotnici na adresu:

Autobusni kolodvor Ploče d.o.o. Ploče

Trg kralja Tomislava 17

20340 Ploče

sa naznakom “za poslovni  prostor na Autobusnom kolodvoru Ploče“.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je do 27. rujna 2023. god

Ugovor o zakupu sklopit će se sa najpovoljnijim ponuditeljem.

Autobusni kolodvor Ploče zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude bez snošenja bilo kakve odgovornosti prema ponuditeljima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Autobusnom kolodvoru Ploče na tel. 020 679 051, 020 677056. Svi ponuditelji bit će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

Više informacija pronađite na poveznici.

Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup na određeno vrijeme prostora na autobusnom kolodvoru u Pločama

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu   (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) Autobusni kolodvor Ploče d.o.o. Ploče raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup na određeno vrijeme prostora na autobusnom kolodvoru u Pločama

  • PROSTOR se nalazi na istočnom dijelu zgrade (površine 29,00 m 2) . Prostor je u vlasništvu zakupodavca i nije opremljen.
  • Prostor daje se u zakup na određeno vrijeme s namjerom skladištenja robe.
  • Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 500,00 kuna, bez PDV-a.

Ponude za navedeni prostor dostavljaju se u zatvorenoj  omotnici na adresu:
Autobusni kolodvor Ploče d.o.o. Ploče
Trg kralja Tomislava 17
20340 Ploče

sa naznakom “za  prostor na Autobusnom kolodvoru Ploče“.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je do 09. prosinca 2022. god Ugovor o zakupu sklopit će se sa najpovoljnijim ponuditeljem. Autobusni kolodvor Ploče zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude bez snošenja bilo kakve odgovornosti prema ponuditeljima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Autobusnom kolodvoru Ploče na tel. 020 679 051, 020 677056. Svi ponuditelji bit će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 8 dana od odabira.

Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup na određeno vrijeme poslovnih prostora na autobusnom kolodvoru u Pločama

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) Autobusni kolodvor Ploče d.o.o. Ploče raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup na određeno vrijeme
poslovnih prostora na autobusnom kolodvoru u Pločama

1. POSLOVNI PROSTOR se nalazi na pored ureda za prodaju karata (površine 8,80 m2). Prostor je u vlasništvu zakupodavca, te je opremljen uredskim stolom i klima uređajem.
Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 600,00 kuna, bez PDV-a.

2. POSLOVNI PROSTOR koji se nalazi u sredini izgrađenih poslovnih prostora ukupne površine 20.55 m2 Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme s namjerom obavljanja uredske,uslužne djelatnosti ili skladišnog prostora.
Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 1500,00 kuna, bez PDV-a.
Ponude za navedeni prostor dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
Autobusni kolodvor Ploče d.o.o. Ploče
Trg kralja Tomislava 17
20340 Ploče
sa naznakom “za poslovni prostor na Autobusnom kolodvoru Ploče“.
Krajnji rok za podnošenje ponuda je do 07. listopada 2020. god
Ugovor o zakupu sklopit će se sa najpovoljnijim ponuditeljem.
Autobusni kolodvor Ploče zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude bez snošenja bilo kakve odgovornosti prema ponuditeljima.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Autobusnom kolodvoru Ploče na tel. 020 679 051, 020 677056. Svi ponuditelji bit će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 8 dana od odabira.

Autobusni kolodvor Ploče d.o.o. Ploče

Objavljen javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup na određeno vrijeme poslovnog prostora na autobusnom kolodvoru u Pločama

Autobusni kolodvor d.o.o. Ploče raspisao je javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup na određeno vrijeme poslovnog prostora na autobusnom kolodvoru u Pločama.

Predmetni poslovni prostor se nalazi na kraju izgrađenih poslovnih prostora pored čekaonice (površine 20,55 m2). Prostor je u vlasništvu zakupodavca, te je opremljen uredskim namještajem i klima uređajem. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme s namjerom obavljanja uredske ili uslužne djelatnosti. Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 1.500,00 kuna, bez PDV-a.

Ponude za navedeni prostor dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
Autobusni kolodvor Ploče d.o.o. Ploče
Trg kralja Tomislava 17
20340 Ploče
sa naznakom “za poslovni prostor na Autobusnom kolodvoru Ploče“.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je do 23. siječnja 2019. god

Tekst natječaja možete pronaći na sljedećoj poveznici, u kategoriji Natječaji.