Autobusni kolodvor Ploče d.o.o. je ovlašten za naplatu parkinga u Pločama.

Cijene parkinga se obračunavaju sukladno sljedećem cjeniku, utvrđenim Pravilnikom o utvrđivanju zona, cjenika karata za parkiranje i vremena naplate parkiranja kojeg možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Parking je moguće platiti i putem SMS poruke, slanjem registarske oznake vozila za koji želite platiti parking (bez razmaka i specijalnih znakova, npr. DU123AB) na broj 708831.
Slanjem jedne poruke plaća se 1 sat parkinga!
Slanjem dodatne poruke za vrijeme trajanja prethodno plaćenog parkinga, parking se produžuje za dodatni sat. Ako kupljeno vrijeme parkinga prelazi vrijeme naplate parkinga na dan uplate, ostatak se prenosi u sljedeći dan s naplatom parkiranja. Poruku o isteku plaćenog parkinga dobiti ćete 10ak minuta prije isteka trajanja plaćenog parkinga.